Apstiprinu
"LFF Latgales futbola centrs" valdes loceklis A.Sipailo

2021.GADA LATGALES JAUNATNES  FUTBOLA ČEMPIONĀTA/FESTIVĀLA 

NOLIKUMS

1.       Mērķis un uzdevumi

1.1.    Futbola popularizācija Latgales reģionā,  veicināt Latgales jaunatnes futbola attīstību.

1.2.    Jauno futbolistu spēļu prakses nodrošināšana, paaugstināt Latgales jaunatnes komandu un spēlētāju meistarību, uzlabot spēļu kvalitāti.

1.3.    Jaunu komandu veidošana.

2.       Sacensību vadība

2.1.    Sacensības organizē nodibinājums "LFF Latgales futbola centrs".

2.2.    Tiešo sacensību vadību uzņemas nodibinājuma "LFF Latgales futbola centrs" valdes loceklis un Latgales reģiona tiesnešu koordinators.

3.       Sacensību vieta un laiks

3.1.    Sacensības notiek no 2021.gada  01. jūlija līdz  2021 gada 05. oktobrim pēc klubu un "LFF Latgales futbola centrs" kopīgi izstrādāta kalendāra. 

Vecuma grupa

Norises datumi

Laukuma izmērs,      vārtu izmērs

Spēlētāju skaits

Spēles laiks

Spēles bumba

U12 (2009.dz.g.)

01.07.21-16.09.21

65x45 / 5x2

8

2x20

Nr.4

U11 (2010.dz.g.)

05.07.21-01.10.21

60x40 / 5x2

8

2x20

Nr.4

U10 (2011.dz.g.)

09.07.21-5.10.21

60x40 / 5x2

8

2x20

Nr.4

U9 (2012.dz.g.)

06.07.21-27.08.21

55x35 / 5x2

6

1x15

Nr.3

U8 (2013.dz.g.)

20.07.21-05.09.21

50x35 / 5x2

6

1x15

Nr.3

U7 (2014.dz.g.)

16.08.21-19.09.21

50x30 / 5x2

6

1x15

Nr.3

4.       Dalībnieki:

4.1.    Latgales Jaunatnes  futbola čempionātā/festivālā var piedalīties Latgales sporta skolu un futbola klubu komandas.

4.2.    Sacensībās atļauts piedalīties attiecīgā vecumā dzimušiem un jaunākiem sportistiem. Jebkurš futbolists var spēlēt vairākās vecuma grupās. U10, U11, U12 vecuma grupās spēlētājiem ir jābūt LFF izdotai licencei.

4.3.    Spēlētājiem jābūt vienādas krāsas formas tērpam.

4.4.    Komandu spēlētājiem obligāti jāspēlē tikai futbola apavos un ar kāju aizsargiem.

4.5.    LFF licencēta futbola trenera klātbūtne spēļu laikā ir obligāta.

4.6.    Katrā komandā U-10, U-11, U-12 vecuma grupās maksimālais čempionāta pieteikumā iekļaujamo stažieru skaits ir (2) divi.

5.       Sacensību sarīkošanas kārtība

5.1.    Komandas skaits ir neierobežots. Sacensību sarīkošanas kārtība atkarīga no pieteikto komandu skaita.

5.2.    Maiņu skaits neierobežots, atļautas atkārtotās maiņas.

5.3.    U10, U11, U12 vecuma grupās komandu vietu kārtību nosaka pēc iegūto punktu summas (uzvara-3p.;neizškirts-1.p.;zaudējums-0p.). Ja divām vai vairākām komandām būs vienāda punktu summa, tad augstāku vietu ieņems komanda, kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, gūtie vārti). Ja šie rādītāji nenoskaidro vietu kārtību, tad to nosaka pēc rādītājiem visās spēlēs (uzvaru skaits, vārtu starpība, gūtie vārti).

5.4.     U10, U11, U12 vecuma grupās dalībkomandas tiek iedalītas divās apakšgrupās, izvērtējot komandu spēku samēru. „A” grupā spēlē sešas/septiņas spēcīgākās komandas pēc iepriekšējo gadu rezultātiem, bet „B” grupā spēlē komandas, kuras netika labāko sešu komandu pulkā. „A” grupas U10 un U11 vecuma grupās 5., 6. un 7. vietas ieguvējas spēlē ar „B” grupas pirmo divu vietu ieguvējām par spēlēšanu „A” grupā nākamajā sezonā, savā starpā izspēlējot viena apļa turnīru.

5.5.    U7,U8 un U9 vecuma grupas dalībkomandas tiek sadalītas divās apakšgrupas, un savā starpā izspēlējot divos turnīru-festivālu, piedaloties ar dažādām pretiniekam, neizmanto turnīra tabulas un netiek izceltas izcīnītās vietas un iegūtie punkti. 

6.       Pieteikumi:

6.1.    Komandu pieteikumi (brīvā formā) 2021. gada Latgales jaunatnes čempionāta (U-12, U-11, U-10), festivāla (U-9, U-8, U-7) jāiesniedz attiecīgajam LFF reģionālā nodibinājuma vadītājam (e-pasts: ) līdz 2021.gada 8.jūnijam (sūtot uz e-pastu vai personīgi pieteikumu uz kluba (skolas) veidlapas ar kluba (skolas) vadītāja parakstu) . Komandu pieteikumi, kuri tiek iesniegti pēc šī termiņa, netiek izskatīti un komandas netiek iekļautas 2021. gada Latgales jaunatnes čempionātā/festivālā. Vārdiskie pieteikumi 2021. gada Latgales jaunatnes čempionāta/festivāla ir jāiesniedz LFF reģionālā nodibinājuma vadītājam  līdz 2021.gada līdz 29. jūnijam.               

6.2.    Spēlētāju pārejas (tai skaitā stažēšanās) ir atļautas līdz 2021. gada 1. septembrim (ieskaitot).

7.       Apbalvošana:

7.1.    U10, U11, U12 vecuma grupās 1.-3.vietu ieguvējkomandas tiek apbalvotas ar kausu, komandu spēlētāji (14 cilvēki)  ar medaļām.  Ar speciālbalvām tiek apbalvota čempionāta godalgoto komandu  labākie spēlētāji.  

7.2.    U7, U8, U9  katras dalībkomandas spēlētāji (12 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām par dalību turnīrā-festivālā.

8.       Finansiālie noteikumi:

8.1.    Latgales Jaunatnes  futbola čempionāta (U7, U8, U9) organizatoriskie izdevumi (balvas, medaļas katrai komandai, tiesnešu  nodrošinājums) tiek segti no dalības maksām EUR 35,- (trīsdesmit pieci eiro) no katras pieteiktās komandas;

8.2.     Latgales Jaunatnes  futbola čempionāta (U10, U11, U12) organizatoriskie izdevumi (kausi, balvas, medaļas, tiesnešu  nodrošinājums) tiek segti no dalības maksām EUR 25,- (divdesmit pieci eiro) no katras pieteiktās komandas;

8.3.    Izdevumus, kas saistīti ar komandu nokļūšanu sacensībās sedz komandējošās organizācijas;

8.4.    Izdevumus, kas saistīti ar bāžu īri,  medicīniskā personāla nodrošinājumu sedz laukuma saimnieki.

9.       Speciālie noteikumi:

9.1.    Komandējošās organizācijas atbildīgas par savu spēlētāju veselības stāvokli, par savu spēlētāju un skatītāju (t. sk. vecāku) uzvedību sacensību laikā un sacensību vietas iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu.

9.2.    Sīku traumu gadījumos spēlētājiem pirmo palīdzību sniedz komandu treneri. Nopietnu traumu gadījumos „laukuma saimniekiem” jānodrošina kvalitatīva medicīniskā palīdzība.

9.3.    Spēlētājs, kurš spēles laikā saņēmis sarkano kartiņu, tiek noraidīts līdz spēles beigām.

Pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts. Uzņemtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām LFF mājaslapā vai citu partneru sociālajos tīklos. Katrs dalībnieks, piesakoties sacensībām, apstiprina savu personas datu apstrādi, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.