2020. gada LFF Latgales reģiona 3 līgas DISCIPLINĀRAIS REGLAMENTS

 

Disciplinārie un finansiālie sodi

I. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma, automātiski izlaiž nākošo spēli līdz atsevišķam DK lēmumam.

II. Spēlētājs, kurš saņem trešo brīdinājumu sezonā, automātiski izlaiž nākošo spēli, pēc katriem nākošajiem diviem brīdinājumiem – izlaiž spēli. Divi brīdinājumi vienā spēlē (noraidījums) kvalificējas kā viens brīdinājums (ja nav īpašu pārkāpumu) – spēlētājs izlaiž spēli.

III. Soda sankcijas par noraidījumiem:

1) par acīmredzamu vārtu gūšanas iespējas liegšanu – diskvalificē uz vienu spēli;

2) par necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu diskvalificē līdz divām spēlēm un 50 eiro soda nauda;

3) par mēģinājumu iespert spēlētājam vai fiziski ietekmēt to - diskvalifikācija līdz 2 spēlēm un 70 eiro soda nauda;

4) par spļaušanu konkrētai personai diskvalifikācija uz 2 spēlēm un soda nauda 100 eiro;

5) par tīšu speršanu spēlētājam diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 150 eiro soda nauda;

6) par mešanu tiesnesim, spēlētājam vai skatītājam ar priekšmetu - diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 120 eiro soda nauda;

7) par abpusēju rupjību diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 100 eiro katram incidenta dalībniekam;

8) par tiesneša apvainošanu diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 150 eiro;

9) par mēģinājumu fiziski ietekmēt tiesnesi diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 200 eiro;

 10) par izteikti rupju spēli, radot spēlētājam traumu, diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un sods 200 eiro;

11) par fizisku darbību pret tiesnesi diskvalifikācija līdz 6 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 300 eiro.

IV. Komandu oficiālo pārstāvju (treneru, sponsoru u.c.) pārkāpumi tiek izskatīti atsevišķi un viņu sods dubultojas (pēc p.III 2-11).

V. Atsevišķos gadījumos, kas nav ietverti Reglamentā, DK, vadoties no LFF čempionāta nolikuma, ir tiesības pieņemt īpašus lēmumus.

VI. Sods jānomaksā līdz komandas nākošajai spēlei. Noteikumu neizpildes gadījumā komanda var tikt izslēgta no čempionāta.  

 

VII. Pretenzijas par tiesnešu darbu tiek izskatītas atsevišķi LFF TK sēdē pēc oficiāla un argumentēta pieprasījuma.

 

VIII. Sporta bāžu nodrošinājums spēļu sarīkošanai:

1) sagatavots laukums un ģērbtuves divām komandām;

2) 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevēji;

3) tiesnešu istaba ar karodziņiem, galdu, 3 krēsliem un minerālūdeni;

4) stadiona rezultātu tablo, spēļu kalendārs, turnīra tabula;

5) kārtības uzturētāji un radiofikācija (pēc iespējas).

 IX. Ja komanda nepilda p.VIII nosacījumus (izņemot a.p. 5) spēļu vieta var tikt nosacīti diskvalificēta, bet komanda ieskaita līgas kontā 50 eiro soda naudu par katru pārkāpumu.

X. Komandai var tikt piemērots sods 50 eiro apmērā arī par:

1) nesakoptu teritoriju stadionā un nodarbībām citos sporta veidos spēļu laikā;

2) sprāgstvielu šaušana spēļu laikā un pārtraukumā (par katru);

3) dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma (par katru).

XI. Komandām sodus piemēro pēc tiesnešu izdarītajām atzīmēm protokolos (COMET sistēmā). Ja šādu atzīmju protokolā nav, tad sodu var piemērot ar DK speciālu lēmumu, piedaloties komandu pārstāvjiem vai arī, ja konkrētajā spēlē ir piedalījies vai novērojis kāds DK loceklis.

XII. Spēļu vietās jānodrošina: vieta (sols) 7 rezerves spēlētājiem un treneriem, tualete (var būt sausā) skatītājiem, vienādi ģērbti bumbu padevēji, kā arī aizliegums ienest tribīnēs stikla traukus. Pēc iespējām ieteicams sarūpēt mazgāšanās iespēju un noorganizēt bufetes darbu.