2018.GADA LATGALES 2. LĪGAS ČEMPIONĀTA REGLAMENTS

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Futbola popularizācija Latgales reģionā, Latgales futbola attīstības veicināšana.

1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību sporta sacensībās.

1.3. Noskaidrot 2018.gada Latgales 2. līgas čempionāta uzvarētājus un labākos spēlētājus.

1.4. Noteikt 2018 gada Latvijas 2.līgas finālsacensību dalībnieku.

2. SACENSĪBU VADĪBA UN NORISES KĀRTĪBA

2.1. Čempionātu organizē Nodibinājums “LFF Latgales Futbola centrs”.

2.2. Sacensības tiek organizētas saskaņā ar LFF Reglamentu ”Par spēlētāju statusu un pārejām”, Disciplināro Reglamentu, Drošības Reglamentu, LFF nolikumu par futbolistu starptautiskajām pārejām (transfēriem), Futbola treneru kategoriju klasifikatoru (galv. trenerim jābūt UEFA-B licencei) un šo Reglamentu.

2.3. Čempionāta tiešā vadība uzdota disciplinārajai komisijai (DK), kurā ietilpst Latgales reģiona tiesnešu koordinators un Latgales futbola centra vadītājs.

 3. VIETA UN LAIKS

3.1. 2018.gada Latgales 2.līgas čempionāts notiek no 2018.gada 3. maija līdz 2018.gada 23. septembrim.

3.2. Spēļu kalendārs tiek apstiprināts pārstāvju sanāksmē un izmaiņas tajā var veikt tikai izņēmuma gadījumos.

3.3. Par izmaiņām kalendārā (laiks, vieta, spēles sākums) reģiona FC vadītājs piecas dienas iepriekš, sazinoties ar pretinieku komandu, informē un pieņem lēmumu par spēles pārcelšanu.

3.4. Lai veiktu izmaiņas kalendārā, prasītājam kalendārās nedēļas laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža jāieskaita organizatoru kontā 20 eiro.

3.5. 2.posma sacensības – grupu turnīru, organizē un vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF ģenerālsekretārs, LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs. Komandas tiek sadalītas 2 apakšgrupās ar izlozi, kura notiks 2018.gada 25.septembrī LFF telpās plkst. 13:00. 2. posma spēlēm jānotiek līdz 2018.gada 21.oktobrim (ieskaitot).

3.6. 3.posma sacensības – finālu, organizē un vada LFF Sacensību nodaļa. Fināls notiek kādā no finālistu stadioniem, kas tiek noteikts ar izlozi.

4. PIETEIKUMI

4.1. Komandu iepriekšējie pieteikumi iesniedzami reģiona vadītajam līdz šī gada 30. martam.     Vārdiskie pieteikumi (kluba pilnvarotās personas un visu spēlētāju parakstiem), kuros jāuzrāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, trenera-pārstāvja vārds un uzvārds, kontakttelefons, e-pasts, faksi un spēļu laukuma adrese jāiesniedz 5 (piecas) darba dienas pirms čempionāta sākuma uz e-pastu

4.2 Komandas pieteikums jāiesniedz LFF, izmantojot COMET sistēmu (comet.lff.lv)

5. DALĪBNIEKI

5.1. Čempionātā piedalās Latgales reģionu klubi un komandas, kuri ir LFF biedri vai LFF biedra kandidāti, kuri apņemas pildīt reglamenta nosacījumus.

5.2. Čempionātā piedalās tikai LFF reģistrētie spēlētāji, pamatojoties uz p.4.1.

Futbolistiem uz spēli jābūt LFF izdotai licencei, kas jāuzrāda spēles tiesnesim.

5.3. Čempionātā atļauts piedalīties futbolistiem no 16 gadu vecuma (2002.dz.g.). Ar individuālu vecāku un ārsta atļauju tiek pielaisti spēlēm 2003. gadā dzimušie futbolisti.

5.4. Pārejas starp klubiem un papildus pieteikumi ir atļauti no reģiona čempionāta sākuma līdz 2018.gada 24.augustam (ieskaitot), iesniedzot reģiona centram nepieciešamos dokumentus pārejas (transfēra) noformēšanai. 2.līgas čempionāta ietvaros vienam spēlētājam ir atļauta tikai viena pāreja sezonas laikā.

5.5. Katram klubam uz sacensību 1.posmu var būt pieteikts un atrasties uz laukuma neierobežots skaits citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav Latvijas valsts izsniegta pase). Sacensību 2. un 3.posmam var būt pieteikts neierobežots skaits citu valstu futbolistu – amatieru, taču vienlaicīgi laukumā nevar būt vairāk nekā 3 (trīs) citu valstu futbolisti.

5.6. Lai citas valsts futbolistam veikt pirmo reģistrāciju (spēlētājs tiek pirmo reizi reģistrēts Latvijas klubā) ir nepieciešams saskaņā ar LFF nolikumu par spēlētāju starptautiskajām pārejam pieprasīt spēlētāja starptautiskās pārejas sertifikātu no spēlētāja iepriekšējā kluba valsts. Šāds spēlētājs var būt reģistrēts kluba komandas sastāvā tikai pēc attiecīgās nacionālās asociācijas pārejas sertifikāta izsniegšanas.

5.7. Latvijas 2. līgas čempionāta 2. posmā piedalās tikai Latgales 2. līgas čempionāta uzvarētājs. Gadījumā, ja Latgales 2. līgas čempionātu uzvarētājs atsakās no dalības vai nevar piedalīties 2.posmā, pamatojoties uz p.5.1., 2.posmā, pēc reģiona vadītāja rekomendācijas, var piedalīties komanda, kura ir ieņēmusi zemāku vietu Latgales 2.līgas čempionātā.

5.8. Latgales 2. līgas čempionātā nevar piedalīties spēlētāji, kas ir pieteikti Virslīgas vai 1. līgas komandās. Kā izņēmums viens un tas pats spēlētājs var spēlēt 1. un 2. līgas turnīrā, ja:

- spēlētājs dzimis ne agrāk par 1999.gadu;

- spēlētājs pieteikts gan 1.līgas, gan 2.līgas čempionātam viena futbola kluba ietvaros;

- spēlētājs var piedalīties 2.līgas čempionātā tikai tad, ja tas 1.līgas komandā aizvadījis ne vairāk kā 5 spēles (izgājis laukumā).

5.9. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, pieteikumā to apstiprinot ar attiecīgo parakstu. Nepilngadīgo futbolistu veselības atbilstību ar savu parakstu apstiprina viņu vecāki.

6. SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIFA noteikumiem.

6.2. Spēles laiks ir 2x45 minūtes.

6.3. Atļautas 7 spēlētāju maiņas.

6.4 Spēles laikā rezerves spēlētājiem, treneriem un oficiālajām personām jāatrodas viņiem paredzētajās speciālajās vietās, kuras nodalāmas no skatītājiem.

6.5. Noraidītais spēlētājs vai oficiālā persona nedrīkst atrasties uz rezervistu soliņa, vai tā tuvumā un tai nekavējoties jādodas uz ģērbtuvēm.

6.6. Laukuma saimnieku komandai jānodrošina nepieciešamā tehnika LFF COMET sistēmas izmantošanai, kā arī spēles protokola ievadīšana vismaz 45 minūtes pirms spēles (comet.lff.lv).

6.7. Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā pirms spēles, tās laikā un pēc spēles, kā arī 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevējus.

6.8. Par atkārtotu neierašanos uz spēli un rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem ar Latgales 2.līgas čempionāta DK lēmumu komandu izslēdz no čempionāta (dalības maksa netiek atmaksāta).

6.9. Spēļu vietās oficiāli kārtības sargi nav obligāti, ja par kārtību sacensību laikā atbild saimnieku komandas oficiālās personas.

6.10. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas). Medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā jāsniedz arī viesu komandas spēlētājiem. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos "laukuma saimnieks" nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

6.11. Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienādiem formas tērpiem.

6.12. Gadījumā, ja formas tērpa krāsa sakrīt, tad komandu formas tērpu krāsas jāmaina “viesiem”.

7. PROTESTI

7.1. Protestus rakstveidā iesniedz čempionāta DK 24 stundu laikā pēc spēles, informējot spēles galveno tiesnesi un 30 minūšu laikā pēc spēles izdarot atzīmi spēles protokolā.           Futbola klubiem, ir tiesības vērsties LFF DK, gadījumā, ja tiem ir pretenzijas pret organizāciju, kura rīko 1.posma sacensības.

7.2. Protesta iesniedzējam līdz tā izskatīšanai jāiemaksā organizatoru kontā 50 eiro. Ja protestu apmierina – iekasēto naudu kompensē.

7.3. Protestus nepieņem par 11 m soda sitieniem, “aizmugures stāvokli”, ieskaitītajiem vai neieskaitītajiem vārtiem.

 8. TIESNEŠI

8.1. Spēles tiesā LFF licencēti tiesneši un asistenti, kurus attiecīgajā teritorijā nozīmē Latgales tiesnešu koordinators.

8.2. Tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu treneri un oficiālas personas.

8.3. Komandām ir tiesības čempionāta DK pieprasīt spēles inspektoru no LFF apstiprināta saraksta uz konkrētu spēli, sedzot visus ar to saistītos izdevumus.

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

9.1. Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru – 3 p., par neizšķirtu – 1 p., par zaudējumu – 0 p.

9.2. Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

a) labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iesistie vārti);

b) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

c) vairāk gūto vārtu visās spēlēs;

d) vairāk uzvaru visās spēlēs;

e) labāks “Fair-Play” rādītājs čempionātā.

9.3. Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:5, ja tā izspēlējusi 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti. (dalības maksa netiek atmaksāta).

10. APBALVOŠANA

10.1. 1.-3.vietu ieguvēj-komandas tiek apbalvotas ar kausiem.

10.2. 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri (kopā - maksimums 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām.

10.3. Ar īpašajām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais vārtsargs, aizsargs, pussargs, uzbrucējs un rezultatīvākais spēlētājs.

11. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

11.1. Čempionāts notiek uz daļējiem pašfinansēšanas noteikumiem.

11.2. Komandām dalības maksa ir 1180 (viens tūkstošs viens simts astoņdesmit) eiro. Dalības maksa jāsamaksā līdz pirmajai spēļu kārtai. Ja dalības maksa netiek samaksāta, komanda tiek izslēgta no sacensībām. Dalības maksa tiks izmantota organizatoriskajam darbam: spēļu apkalpošanai, apbalvošanai, materiālu sagatavošanai, datorspeciālistam, komandējumiem, dienas naudām u.c.

Disciplinārie un finansiālie sodi

Komandai ieskaita zaudējumu ar 0:5, ja:

a) tā neierodas uz kārtējo spēli, kā arī atlīdzina visus argumentētos izdevumus pretiniekam un ieskaita organizatoru kontā 150 eiro soda naudu;

b) spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu nedisciplinētības dēļ, papildus komanda (-as) ieskaita organizatoru kontā 100 eiro soda naudu;

c) spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā un par šādu pārkāpumu organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

d) spēlei pieteikts diskvalificēts vai nereģistrēts spēlētājs, papildus organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

e) komanda (-as) demonstratīvi atstāj laukumu, papildus organizatora kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

f) saimnieki nenodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību, papildus organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

I. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma, automātiski izlaiž nākošo spēli līdz atsevišķam DK lēmumam.

II. Spēlētājs, kurš saņem trešo brīdinājumu sezonā, automātiski izlaiž nākošo spēli, pēc katriem nākošajiem diviem brīdinājumiem – izlaiž spēli. Divi brīdinājumi vienā spēlē (noraidījums) kvalificējas kā viens brīdinājums (ja nav īpašu pārkāpumu) – spēlētājs izlaiž spēli.

III. Soda sankcijas par noraidījumiem:

1) par acīmredzamu vārtu gūšanas iespējas liegšanu – diskvalificē uz vienu spēli;

2) par necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu diskvalificē līdz divām spēlēm un 50 eiro soda nauda;

3) par mēģinājumu iespert spēlētājam vai fiziski ietekmēt to - diskvalifikācija līdz 2 spēlēm un 70 eiro soda nauda;

4) par spļaušanu konkrētai personai diskvalifikācija uz 2 spēlēm un soda nauda 100 eiro;

5) par tīšu speršanu spēlētājam diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 150 eiro soda nauda;

6) par mešanu tiesnesim, spēlētājam vai skatītājam ar priekšmetu - diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 120 eiro soda nauda;

7) par abpusēju rupjību diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 100 eiro katram incidenta dalībniekam;

8) par rupju tiesneša apvainošanu diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 150 eiro;

9) par mēģinājumu fiziski ietekmēt tiesnesi diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 200 eiro;

 10) par izteikti rupju spēli, radot spēlētājam traumu, diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un sods 200 eiro;

11) par fizisku darbību pret tiesnesi diskvalifikācija līdz 6 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 300 eiro.

IV. Komandu oficiālo pārstāvju (treneru, sponsoru u.c.) pārkāpumi tiek izskatīti atsevišķi un viņu sods dubultojas (pēc p.III 2-11).

V. Atsevišķos gadījumos, kas nav ietverti Reglamentā, DK, vadoties no LFF čempionāta nolikuma, ir tiesības pieņemt īpašus lēmumus.

VI. Sods jānomaksā līdz komandas nākošajai spēlei. Noteikumu neizpildes gadījumā komanda var tikt izslēgta no čempionāta.  

VII. Pretenzijas par tiesnešu darbu tiek izskatītas atsevišķi LFF TK sēdē pēc oficiāla un argumentēta pieprasījuma.

VIII. Sporta bāžu nodrošinājums spēļu sarīkošanai:

1) sagatavots laukums un ģērbtuves ar dušas divām komandām;

2) 3 spēles bumbas un 2-4 vienādi ģērbti bumbu padevēji;

3) tiesnešu istaba ar karodziņiem, galdu, 3 krēsliem un minerālūdeni;

4) vieta (sols) 7 rezerves spēlētājiem un treneriem;

4) stadiona rezultātu tablo, spēļu kalendārs, turnīra tabula;

5) nodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību;

6) kārtības uzturētāji un radiofikācija (pēc iespējas).

 IX. Ja komanda nepilda p.VIII nosacījumus (izņemot a.p. 6) spēļu vieta var tikt nosacīti diskvalificēta, bet komanda ieskaita līgas kontā 50 eiro soda naudu par katru pārkāpumu.

X. Komandai var tikt piemērots sods 50 eiro apmērā arī par:

1) nesakoptu teritoriju stadionā un nodarbībām citos sporta veidos spēļu laikā;

2) sprāgstvielu šaušana spēļu laikā un pārtraukumā (par katru);

3) atteikšanos parakstīt protokolu;

4) dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma (par katru).

XI. Komandām sodus piemēro pēc tiesnešu izdarītajām atzīmēm protokolos (vai LFF COMET sistēmas), ko ar parakstu apstiprina abu komandu pārstāvji. Ja šādu atzīmju protokolā nav, tad sodu var piemērot ar DK speciālu lēmumu, piedaloties komandu pārstāvjiem vai arī, ja konkrētajā spēlē ir piedalījies vai novērojis kāds DK loceklis.

XII. Spēļu vietās jānodrošina: tualete skatītājiem, kā arī aizliegums ienest tribīnēs stikla traukus. Pēc iespējām ieteicams sarūpēt radiofikāciju un noorganizēt bufetes darbu.