2016.GADA LATGALES 2. LĪGAS ČEMPIONĀTA REGLAMENTS

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Noskaidrot labākās Latgales futbola komandas.

1.2. Veicināt jauniešu līdzdalību sporta sacensībās.

1.3. Noteikt divas labākās komandas – 2.līgas finālsacensību dalībnieces.

2. SACENSĪBU VADĪBA

2.1. Čempionātu organizē LFF Latgales FC vadītājs Andrejs Sipailo – tālrunis. +37128334427

2.2. Čempionāta tiešā vadība uzdota disciplinārajai komisijai (DK), kurā ietilpst Latgales reģiona tiesnešu koordinators un reģionu futbola centra vadītājs.

 3. VIETA UN LAIKS

3.1. 2016.gada Latgales 2.līgas čempionāts notiek no 2016.gada aprīļa līdz 2016.gada 26. septembrim.

3.2. 2.posma sacensības– grupu turnīru, organizē un vada LFF Sacensību organizācijas komiteja, kurā ietilpst LFF ģenerālsekretārs, LFF Sporta direktors, LFF Sacensību nodaļas vadītājs. Komandas tiek sadalītas 2 apakšgrupās ar izlozi, kura notiks 2016.gada 27.septembrī LFF telpās plkst. 12:00. 2. posma spēlēm jānotiek līdz 2016.gada 24.oktobrim (ieskaitot).

3.3. 3.posma sacensības– finālu, organizē un vada LFF Sacensību nodaļa. Fināls notiek kādā no finālistu stadioniem, kas tiek noteikts ar izlozi.

3.4. Spēļu kalendārs tiek apstiprināts pārstāvju sanāksmē un izmaiņas tajā var veikt tikai izņēmuma gadījumos.

3.5. Lai veiktu izmaiņas kalendārā, prasītājam kalendārās nedēļas laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža jāieskaita organizatoru kontā 20 eiro.

3.6. Par izmaiņām kalendārā (laiks, vieta, spēles sākums) piecas dienas iepriekš  reģiona FC vadītājs, sazinoties ar pretinieku komandu, informē to un pieņem lēmumu par spēles pārcelšanu

4. DALĪBNIEKI

4.1. Čempionātā piedalās Latgales reģionu klubi un komandas, kuri ir LFF biedri vai LFF biedra kandidāti  un kuri apņemas pildīt nolikuma nosacījumus.

4.2. Čempionātā piedalās tikai LFF reģistrētie spēlētāji. Futbolistiem uz spēli jābūt LFF izdotai licencei, kas jāuzrāda spēles tiesnesim.

4.3. Čempionātā atļauts piedalīties futbolistiem no 16 gadu vecuma (2000.dz.g.). Ar individuālu vecāku un ārsta atļauju tiek pielaisti spēlēm 2001. gadā dzimušie futbolisti.  

4.4  Čempionāta  spēlēs var piedalīties (tikt ierakstīti attiecīgās spēles protokolā) ne vairāk kā 2 spēlētāji no 1.līgas čempionāta pieteikumiem. Minētajiem spēlētājiem ir jāsaņem 1.līgas kluba atļauja šo spēlētāju dalībai 2.līgas čempionātā, kas ir jāiesniedz attiecīgā reģiona vadītājam. Minētie spēlētāji var piedalīties 2.līgas čempionātā, uzrādot 1.līgas licenci vai personu apliecinošu dokumentu.

4.5. Latvijas Virslīgas un 1.līgas klubu dublieru komandas, kuras piedalās  Latgales 2.līgas čempionātā, nevar piedalīties 2.līgas čempionāta 2.posmā.

4.6 Katram klubam var būt pieteikts un atrasties uz laukuma neierobežots skaits citu valstu futbolistu - amatieru (kam nav Latvijas valsts izsniegta pase). Sacensību 2. un 3.posmam var būt pieteikts neierobežots skaits citu valstu futbolistu – amatieru, taču vienlaicīgi laukumā nevar būt vairāk nekā 3 (trīs) citu valstu futbolisti.

4.7. Lai citas valsts futbolistam veikt pirmo reģistrāciju (spēlētājs tiek pirmo reizi reģistrēts Latvijas klubā) ir nepieciešams saskaņā ar LFF nolikumu par spēlētāju starptautiskajām pārejam pieprasīt spēlētāja starptautiskās pārejas sertifikātu no spēlētāja iepriekšējā kluba valsts. Šāds spēlētājs var būt reģistrēts kluba komandas sastāvā tikai pēc attiecīgās nacionālās asociācijas pārejas sertifikāta izsniegšanas.

4.8. Pārejas starp klubiem un papildus pieteikumi ir atļauti no čempionāta sākuma līdz 2016.gada 25.augustam (ieskaitot), iesniedzot reģiona centram nepieciešamos dokumentus pārejas noformēšanai. Vienam spēlētājam ir atļauta tikai viena pāreja sezonas laikā.

4.9. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, pieteikumā to apstiprinot ar attiecīgo parakstu. Nepilngadīgo futbolistu veselības atbilstību ar savu parakstu apstiprina viņu vecāki.

5. PIETEIKUMI

5.1. Komandu pieteikumi iesniedzami reģiona vadītajam līdz šī gada 21. martam.  Vārdiskie pieteikumi, kuros jāuzrāda spēlētāja vārds un uzvārds, dzimšanas gads, trenera-pārstāvja vārds un uzvārds, kontakttelefons, e-pasts, faksi un spēļu laukuma adrese jāiesniedz uz e-pastu .

6. SACENSĪBU RĪKOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Sacensības notiek pēc pastāvošajiem FIFA noteikumiem, spēles laikā atļautas 7 spēlētāju maiņas.

6.2. 2.līgas finālturnīrā piedalās Latgales 2.līgas čempionāta uzvarētāja komanda.

6.3 Latvijas 2. līgas čempionāta 2. posmā piedalās tikai 1.posma uzvarētāji - Latvijas reģionu čempionātu uzvarētāji. Gadījumā, ja reģiona čempionātu uzvarētāji atsakās no dalības vai nevar piedalīties 2.posmā, pamatojoties uz p.4.1. un p.5.1., 2.posmā, pēc attiecīgā reģionavadītāja rekomendācijas, var piedalīties komanda, kura ir ieņēmusi zemāku vietu reģiona čempionātā.

6.4. Komanda-saimnieks nodrošina kārtību stadionā pirms spēles, tās laikā un pēc spēles, kā arī 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevējus.

6.5. Par atkārtotu neierašanos uz spēli un rupjiem sporta ētikas un disciplīnas pārkāpumiem ar Latgales 2.līgas čempionāta DK lēmumu komandu izslēdz no čempionāta (dalības maksa netiek atmaksāta).

6.6. Komandai ieskaita zaudējumu ar 0:5, ja:

a) tā neierodas uz kārtējo spēli, kā arī atlīdzina visus argumentētos izdevumus pretiniekam un ieskaita organizatoru kontā 150 eiro soda naudu;

b) spēle tiek pārtraukta vienas vai abu komandu nedisciplinētības dēļ, papildus komanda (-as) ieskaita organizatoru kontā 100 eiro soda naudu;

c) spēle netiek pabeigta sakarā ar nekārtībām sacensību vietā un par šādu pārkāpumu organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

d) spēlei pieteikts diskvalificēts vai nereģistrēts spēlētājs, papildus organizatoru kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

e) komanda (-as) demonstratīvi atstāj laukumu, papildus organizatora kontā jāieskaita 100 eiro soda nauda;

f) saimnieki nenodrošina nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

6.6. Spēļu vietās oficiāli kārtības sargi nav obligāti, ja par kārtību sacensību laikā atbild saimnieku komandas oficiālās personas.

6.7. Sīkāku traumu gadījumos, medicīnisko palīdzību spēlētājiem sniedz komandu ārsti (medmāsas) vai treneri. Laukuma saimniekiem obligāti jābūt nokomplektētai pirmās palīdzības medicīniskajai somai. Nopietnu traumu gadījumos "laukuma saimnieks" nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

6.8. Komandu vienādu formu gadījumā tā jāmaina “viesiem”.

 7. PROTESTI

7.1. Protestus rakstveidā iesniedz čempionāta DK 24 stundu laikā pēc spēles, informējot spēles galveno tiesnesi un 15 minūšu laikā pēc spēles izdarot atzīmi spēles protokolā.

7.2. Protesta iesniedzējam līdz tā izskatīšanai jāiemaksā organizatoru kontā 25 eiro. Ja protestu apmierina – iekasēto naudu kompensē.

7.3. Protestus nepieņem par 11 m soda sitieniem, “aizmugures stāvokli”, ieskaitītajiem vai neieskaitītajiem vārtiem un spēles laiku.

 8. TIESNEŠI

8.1. Spēles tiesā LFF licencēti tiesneši un asistenti , kurus attiecīgajā teritorijā nozīmē Latgales tiesnešu koordinators.

8.2. Tiesnešu lēmums spēles laikā ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu treneri-pārstāvji.

8.3. Komandām ir tiesības čempionāta DK pieprasīt spēles komisāru no LFF apstiprināta saraksta uz konkrētu spēli, sedzot visus ar to saistītos izdevumus.

9. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

9.1. Komandu vietas nosaka pēc lielākās punktu summas, kur par uzvaru – 3 p., par neizšķirtu – 1 p., par zaudējumu – 0 p.

9.2. Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

a) labāki rādītāji savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība, iegūtie vārti),

b) labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

c) vairāk gūto vārtu visās spēlēs,

d) vairāk uzvaru visās spēlēs,

9.3. Komanda, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, atlikušajās spēlēs saņem zaudējumus ar 0:5, ja tā izspēlējusi 50% spēļu. Pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.

10. APBALVOŠANA

10.1. 1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem.

10.2. 1.-3.vietu ieguvēju komandu spēlētāji un treneri (kopā - maksimums 25 cilvēki) tiek apbalvoti ar medaļām.

10.3. Ar īpašajām balvām tiek apbalvoti: čempionāta labākais vārtsargs, aizsargs, pussargs, uzbrucējs un rezultatīvākais spēlētājs.

11. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

11.1. Čempionāts notiek uz daļējiem pašfinansēšanas noteikumiem.

11.2. Komandām dalības maksa ir 1180 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit) eiro. Dalības maksa jāsamaksā līdz pirmajai spēļu kārtai. Ja dalības maksa netiek samaksāta komanda tiek izslēgta no sacensībām.  Dalības maksa tiks izmantota organizatoriskajam darbam: spēļu apkalpošanai, apbalvošanai, materiālu sagatavošanai, datorspeciālistam, komandējumiem, dienas naudām u.c.

Disciplinārie un finansiālie sodi

I. Spēlētājs, kurš noraidīts no laukuma, automātiski izlaiž nākošo spēli līdz atsevišķam DK lēmumam.

II. Spēlētājs, kurš saņem trešo brīdinājumu sezonā, automātiski izlaiž nākošo spēli, pēc katriem nākošajiem diviem brīdinājumiem – izlaiž spēli. Divi brīdinājumi vienā spēlē (noraidījums) kvalificējas kā viens brīdinājums (ja nav īpašu pārkāpumu) – spēlētājs izlaiž spēli.

III. Soda sankcijas par noraidījumiem:

1) par acīmredzamu vārtu gūšanas iespējas liegšanu – diskvalificē uz vienu spēli;

2) par necenzētu vārdu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu diskvalificē līdz divām spēlēm un 50 eiro soda nauda;

3) par mēģinājumu iespert spēlētājam vai fiziski ietekmēt to - diskvalifikācija līdz 2 spēlēm un 70 eiro soda nauda;

4) par spļaušanu konkrētai personai diskvalifikācija uz 2 spēlēm un soda nauda 100 eiro;

5) par tīšu speršanu spēlētājam diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 150 eiro soda nauda;

6) par mešanu tiesnesim, spēlētājam vai skatītājam ar priekšmetu - diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un 120 eiro soda nauda;

7) par abpusēju rupjību diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 100 eiro katram incidenta dalībniekam;

8) par tiesneša apvainošanu diskvalifikācija līdz 3 spēlēm un soda nauda 150 eiro;

9) par mēģinājumu fiziski ietekmēt tiesnesi diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 200 eiro;

 10) par izteikti rupju spēli, radot spēlētājam traumu, diskvalifikācija līdz 5 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un sods 200 eiro;

11) par fizisku darbību pret tiesnesi diskvalifikācija līdz 6 spēlēm (vai līdz sezonas beigām) un soda nauda 300 eiro.

IV. Komandu oficiālo pārstāvju (treneru, sponsoru u.c.) pārkāpumi tiek izskatīti atsevišķi un viņu sods dubultojas (pēc p.III 2-11).

V. Atsevišķos gadījumos, kas nav ietverti Reglamentā, DK, vadoties no LFF čempionāta nolikuma, ir tiesības pieņemt īpašus lēmumus.

VI. Soda sankciju nepildīšanas gadījumā komanda var tikt izslēgta no čempionāta.

VII. Pretenzijas par tiesnešu darbu tiek izskatītas atsevišķi LFF TK sēdē pēc oficiāla un argumentēta pieprasījuma.

VIII. Sporta bāžu nodrošinājums spēļu sarīkošanai:

1) sagatavots laukums un ģērbtuves divām komandām;

2) 3 spēles bumbas un 2-4 bumbu padevēji;

3) tiesnešu istaba ar karodziņiem, galdu, 3 krēsliem un minerālūdeni;

4) stadiona rezultātu tablo, spēļu kalendārs, turnīra tabula;

5) kārtības uzturētāji un radiofikācija (pēc iespējas).

 IX. Ja komanda nepilda p.VIII nosacījumus (izņemot a.p. 5) spēļu vieta var tikt nosacīti diskvalificēta, bet komanda ieskaita līgas kontā 50 eiro soda naudu par katru pārkāpumu.

X. Komandai var tikt piemērots sods 50 eiro apmērā arī par:

1) nesakoptu teritoriju stadionā un nodarbībām citos sporta veidos spēļu laikā;

2) sprāgstvielu šaušana spēļu laikā un pārtraukumā (par katru);

3) atteikšanos parakstīt protokolu;

4) dažādu priekšmetu mešanu uz laukuma (par katru).

XI. Komandām sodus piemēro pēc tiesnešu izdarītajām atzīmēm protokolos, ko ar parakstu apstiprina abu komandu pārstāvji. Ja šādu atzīmju protokolā nav, tad sodu var piemērot ar DK speciālu lēmumu, piedaloties komandu pārstāvjiem vai arī, ja konkrētajā spēlē ir piedalījies vai novērojis kāds DK loceklis.

XII. Spēļu vietās jānodrošina: vieta (sols) 7 rezerves spēlētājiem un treneriem, tualete (var būt sausā) skatītājiem, vienādi ģērbti bumbu padevēji, kā arī aizliegums ienest tribīnēs stikla traukus. Pēc iespējām ieteicams sarūpēt mazgāšanās iespēju un noorganizēt bufetes darbu.